ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Turnaj v malom futbale

Turnaj v malom futbale

Turnaj v malom futbale

V dňoch 27. - 28. decembra sa uskutoční jubilejný - 10. ročník Memoriálu I. Stanu.
Turnaj v malom futbale nesúci meno dlhoročného funkcionára sa zrodil na počesť a pamiatku človeka, ktorý veľa obetoval tomuto najpopulárnejšiemu športu. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1997.


Za svoje desaťročné obdobie sa Vianočný turnaj rozšíril z pôvodne čisto novomestskej záležitosti na súťaž nadregionálneho charakteru.

   Posledným víťazom turnaja sa stalo mužstvo Načo názov. Najúspešnejším účastníkom v doterajšej histórii turnaja s dvoma prvými, jedným druhým a dvoma tretími je Green Devils (na snímke), ktorý v doterajšej histórii turnaja nenašiel v základnej časti premožiteľa. Vo futbalových zápoleniach často vidieť aj známe tváre z veľkého futbalu, ktoré neraz dokazujú že orientácia na menšom priestore im nerobí žiaden problém a tak diváci vidia často okulahodiace fotbalové zapasy.

    Záujemcovia o účasť na Memoriáli I. Stanu sa môžu prihlásiť najneskôr do 9. decembra u predsedu MFL Jána Rusnáka (0908536164) alebo u tajomníka MFL Mariána Brosku (0907681616).

- Marian Broska -
06.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet