ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Ochrana detí pred nevhodnými internetovými stránkami

Ochrana detí pred nevhodnými internetovými stránkami

Ochrana detí pred nevhodnými internetovými stránkami

Internet je v súčasnosti najbežnejším komunikačným prostriedkom mladých ľudí. Poslanci Európskeho parlamentu budú preto na svojom decembrovom zasadnutí hlasovať o návrhu nariadenia, ktorého cieľom je ochrana detí pred nevhodnými informáciami, ktorým sú denno-denne vystavené prostredníctvom webových stránok.


Nariadenie budú schvaľovať v druhom čítaní, pričom Rada súhlasila so všetkými kľúčovými požiadavkami EP z prvého čítania, čo znamená, že legislatíva čoskoro vstúpi do platnosti.
Internet sa stal najbežnejším komunikačným prostriedkom mládeže. Je prístupný v domácnostiach, školách, internetových kaviarňach aj prostredníctvom mobilných telefónoch tretej generácie. Napriek tomu podľa poslancov stále chýbajú vhodné opatrenia, ktorými by sa zabezpečila aspoň minimálna ochrana pred škodlivým obsahom webových stránok, akým je násilie či pornografia.
Návrh novej legislatívy odporúča niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú prijať členské štáty EÚ a internetový priemysel v záujme lepšej ochrany maloletých a ľudskej dôstojnosti. Okrem ochrany sa navrhujú aj opatrenia zaručujúce právo na odpoveď v on-line oznamovacích prostriedkoch, ktoré doposiaľ nebolo na európskej úrovni uznané. Uspokojivo už síce podľa EP funguje v písanej tlači a audiovizuálnych službách vo všetkých členských štátoch, no podľa poslancov je potrebné vypracovať minimálne zásady uplatňovania tohto práva aj pre všetky nové elektronické komunikačné prostriedky (internet, mobilné telefóny).
Členské štáty majú tiež spustiť informačné kampane o prípadných nebezpečenstvách internetu a distribuovať informačné balíčky, ktoré uvádzajú ako bezpečne „surfovať“, ako sa chrániť pomocou filtračných systémov a ako podať sťažnosť či upozorniť na škodlivý obsah stránky kontaktovaním stálej telefonickej služby, ktorá má byť na tento účel zabezpečená vo všetkých členských štátoch EÚ.
Legislatíva tiež spomína potrebu zabezpečenia školenia pre učiteľov a školiteľov o používaní internetu a nebezpečenstvách on-line diskusií akými sú fóra a „chatovanie“. Takéto informácie by užívateľom internetu (rodičom, učiteľom, maloletým) mali umožniť výber kvalitných a bezpečne prístupných obsahov a služieb. Spomína sa tiež zavedenie filtračných systémov, spoločných popisných znakov či výstražných správ.
Návrh tiež zahŕňa možnosť zavedenie európskej "zelenej linky" pre lepšie informovanie občanov o spôsoboch podávania sťažností alebo filtračných systémoch, ako aj zavedenie domény typu KID.eu, ktorej obsah by bol bezpečný pre detských užívateľov internetu.

- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ,Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
08.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet