ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Zasadnutie Europarlamentu 11. - 14. decembra. 2006

Zasadnutie Europarlamentu 11. - 14. decembra. 2006

Zasadnutie Europarlamentu 11. - 14. decembra. 2006

Poslanci Európskeho parlamentu budú počas decembrového zasadnutia pléna v Štrasburgu zaneprázdnení viac než v ktorýkoľvek iný mesiac v tomto roku. Čaká ich totiž hlasovanie o množstve dôležitých správ, z ktorých viaceré prinesú v blízkej dobe európsku legislatívu priamo ovplyvňujúcu životy európskych občanov.


Zdravie a životné prostredie
EP bude hlasovať o nariadení REACH, ktoré upravuje registráciu, hodnotenie a povoľovanie používania chemikálií v EÚ. Cieľom je ochrana zdravia a životného prostredia. Berúc do úvahy vyše tisíc strán navrhovaného textu, niekoľkoročné vyjednávania a množstvo líšiacich sa pozícií je možné konštatovať, že ide o jednu z najkomplikovanejších legislatív v histórii EÚ. Vzhľadom na kompromis vyjednaný s Radou legislatívny proces 2. čítaním pravdepodobne skončí a nariadenie čoskoro vstúpi do platnosti.
Na programe zasadnutia je tiež posledné, tretie čítanie smernice o ochrane podzemných vôd pred chemickým znečistením, pri ktorej sa EP vo vyjednávaniach s Radou podarilo presadiť prísnejšie pravidlá pre členské krajiny a zabezpečiť tým, aby sa nebezpečné chemikálie nedostávali do podzemných vôd a neohrozovali pitné zdroje.
Automobily
Poslanci sa budú okrem toho zaoberať legislatívou navrhujúcou spoločný formát európskych vodičských preukazov, ktorý sa má v Únii začať uplatňovať od roku 2013 a má nahradiť vyše 110 rôznych typov "vodičákov" využívaných v súčasnosti v členských krajinách EÚ; ako aj návrhom nariadenia, ktorého cieľom je revízia súčasných predpisov pre maximálne povolené hodnoty emisií z automobilov. Nová norma - Euro 5 - by mala po schválení platiť od roku 2009 a norma Euro 6 od roku 2014. Návrh zahŕňa tiež požiadavku zabezpečenia ľahkého prístupu opravárov k informáciám o opravách vozidiel.
TV a internet
V prvom čítaní budú europoslanci hlasovať o novele "televíznej smernice" z roku 1997 s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre rozvoj audiovizuálnych mediálnych služieb v Európe. Tá má napríklad zmeniť pravidlá vysielania reklamy ako aj podmienky pre tzv. "umiestňovanie produktov" do vysielania.
Popri televízii je na programe pléna aj internet, ktorý je v súčasnosti najbežnejším komunikačným prostriedkom mladých ľudí. Poslanci Európskeho parlamentu budú totiž hlasovať o návrhu nariadenia, ktorého cieľom je ochrana detí pred nevhodnými informáciami, ktorým sú denno-denne vystavené prostredníctvom webových stránok. Nariadenie budú schvaľovať v druhom čítaní, pričom Rada súhlasila so všetkými kľúčovými požiadavkami EP z prvého čítania, čo znamená, že aj táto legislatíva čoskoro vstúpi do platnosti.
Financie
S pomedzi ďalších dôležitých tém možno spomenúť druhé čítanie o návrhu rozpočtu Únie na rok 2007, ako aj návrh nariadenia na zriadenie tzv. Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má 500 miliónmi eur ročne podporiť pracovníkov, ktorí prišli o prácu "z dôvodu zmien v štruktúre svetového obchodu.
Ďalšie významné udalosti
V stredu 13.decembra bude počas slávnostného zasadnutia Európskeho parlamentu oficiálne odovzdaná Sacharovová cena za slobodu myslenia vodcovi bieloruskej opozície Alexandrovi Milinkievičovi.
EP bude tiež v Štrasburgu schvaľovať dvoch nových členov Európskej komisie, ktorí obohatia jej rady po vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ od 1. januára 2007.
- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ,Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
06.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet