ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Nové európske vodičské preukazy

Nové európske vodičské preukazy

Nové európske vodičské preukazy

EP bude v druhom čítaní hlasovať o novej legislatíve týkajúcej sa spoločného formátu európskych vodičských preukazov, ktorý sa má v Únii začať uplatňovať od roku 2013. Cieľom je nahradiť vyše 110 rôznych typov \"vodičákov\" využívaných v súčasnosti v členských krajinách EÚ.


Poslanci budú o novej legislatíve týkajúcej sa vodičských preukazov hlasovať prostredníctvom správy poslanca Mathieua GROSCHA (EPP-ED, BE). Jej text odráža kompromis dosiahnutý počas rokovaní s Radou s cieľom docieliť definitívne schválenie a umožniť, aby smernica vstúpila do platnosti.
Súčasťou nových vodičských preukazov s jednotným formátom kreditnej karty pre celú EÚ má byť napr. zabudovaný mikročip, zahŕňajúci údaje a fotografie. Vodičský preukaz bude vystavovaný na obmedzené obdobie s cieľom pravidelnej aktualizácie a pridávania nových bezpečnostných čŕt prostredníctvom spomínaného čipu (aktualizácia fotografie, podpisu, atď). Obnovovanie platnosti preukazov však v žiadnom prípade nebude zaväzovať členské krajiny, aby od ich držiteľov požadovali dodatočné preskúšanie vodičskej spôsobilosti, pokiaľ sa tak nerozhodnú samé.
Navrhuje sa tiež vytvorenie celoeurópskej databázy vodičských oprávnení, ktorá má slúžiť na zabránenie tzv. "vodičskej turistiky", teda postupu vodičov, ktorí sa po odobratí vodičského preukazu v jednej krajine snažia získať ho opäť v inom štáte.
Po vstupe smernice do platnosti budú musieť členské štáty zabezpečiť, aby bol každý vodičský preukaz v Únii vymenený za nový najneskôr 26 rokov po jeho zavedení, teda do roku 2039. Spravodajca GROSCH vyjadril poľutovanie nad spomínanou dobou, no zároveň vyslovil presvedčenie, že výmena v praxi prebehne podstatne skôr.
Okrem spomínaných čŕt nových vodičských preukazov zahŕňa smernica tiež tzv. "princíp postupného prístupu" založený na požiadavke, aby každý vodič silnejších motoriek získal najskôr povinne dostatok praxe v riadení malých motocyklov. S cieľom ochrániť najmladších vodičov sa tiež zavedú povinné teoretické testy pre vodičov mopedov. V rámci nových pravidiel pribudne ďalej harmonizácia predpisov pre kvalifikáciu a charakter školení výcvikových pracovníkov v autoškolách, ako aj pre ich preškoľovanie.

- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ,Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
10.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet