ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Ďalšie rozširovanie Európskej únie

Ďalšie rozširovanie Európskej únie

Ďalšie rozširovanie Európskej únie

Plénum Európskeho parlamentu na budúci týždeň prerokuje iniciatívnu správu Elmara BROKA (EPP-ED, DE) o oznámení Európskej komisie k stratégii rozširovania Únie. Správa nalieha na posudzovanie jednotlivých krajín "podľa ich vlastných zásluh" a na to, aby rokovania o ich pristúpení prebiehali podľa časového plánu založenom na "reálnom splnení kodanských kritérií". Konečný dátum vstupu by podľa poslancov nemal byť určený príliš skoro.


"Únia by mala dodržať svoje záväzky voči krajinám, ktoré už majú nádej na členstvo, za predpokladu, že tieto krajiny spĺňajú kritériá členstva v EÚ a povinnosti, ktoré z toho vyplývajú", konštatuje správa a dodáva, že "dodržanie týchto záväzkov je silnou motiváciou pre krajiny, v ktorých prebiehajú reformy".
Správa pripomína uznesenie Parlamentu z 19. januára 2006 o tzv. "období na zamyslenie" vyhlásenom po odmietnutí navrhovanej európskej ústavy vo Francúzsku a v Holandsku a znovu zdôrazňuje, že Zmluva z Nice po vstupe Bulharska a Rumunska už nebude pre ďalšie rozširovanie vhodným základom.
Integračná kapacita
Poslanci taktiež zdôrazňujú, že pri úvahách o budúcnosti Únie je potrebné prihliadať na jej "integračnú kapacitu". Správa tiež vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa Komisii nepodarilo poskytnúť dostatočne podrobnú analýzu problémov, ktoré je potrebné vyriešiť predtým, ako Únia pristúpi k ďalšiemu rozširovaniu.
"Integračnou kapacitou" alebo "absorpčnou schopnosťou" Únie sa zapodieva aj správa Alexandra STUBBA, ktorú bude Parlament taktiež prerokovávať na decembrovom zasadnutí.
Výzva na schválenie Ústavy
Poslanci vyzývajú hlavy štátov a vlád Únie "aby sa v súlade s vyhlásením Európskej rady z júna 2006 uzavrel ústavný proces do konca roku 2008. Správa pripomína tiež "povinnosť uzavrieť tento proces do budúcich európskych volieb (naplánovaných na jar 2009).
Turecko
V prípade Turecka poslanci "berú na vedomie správu Komisie", ktorá síce uvádza, že politické reformy v Turecku pokračujú, na zároveň zdôrazňuje, že ich tempo sa znížilo. Správa EK tiež podľa EP potvrdzuje nedostatky v reformnom procese, na ktoré Parlament upozornil už v uznesení z 27. septembra 2006.
Chorvátsko
Pri Chorvátsku správa víta "sústavný pokrok" tejto kandidátskej krajiny na ceste k integrácii do EÚ a vyzýva vyjednávačov oboch strán, aby v týchto rokovania pokračovali doterajším tempom a čoskoro dospeli k ich záveru.
Ostatné krajiny západného Balkánu
V prípade ostatných západobalkánskych krajín správa pripomína, že im bola na vrcholnej schôdzke EÚ v Tesalonikách jednoznačne ponúknutá "perspektíva členstva" v EÚ. Poslanci sú presvedčení, že v záujme upevnenia stability a mieru v tomto regióne je treba túto perspektívu zachovať. Správa týmto krajinám zároveň pripomína, že budú všetky hodnotené na základe ich vlastných výsledkov a že tieto výsledky určia tempo ich začlenenia do EÚ.
- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ,Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
07.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet