ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Týždňový kurz Sila Prírody na lazoch Zaježová

Týždňový kurz Sila Prírody na lazoch Zaježová

Týždňový kurz Sila Prírody na lazoch Zaježová

Od 18. do 25. júna sa v prírodnom prostredí zaježovských lazov uskutoční kurz Sila Prírody: Hľadanie Vízie. Cieľom kurzu je postupne sa odpútať od bežného, \"civilizovaného\" vnímania reality a čo najviac sa priblížiť k prapôvodnému prírodnému vedomiu.


 
Budeme pracovať pomocou energetizačných, meditačných a šamanských cvičení. Pokúsime sa zažiť duchovné spojenie s Prírodou a nadviazať komunikáciu s duchmi prírody. V skupine skúsime zažiť vedomie prírodného kmeňa. Uprostred prírody budeme hľadať znamenia pre náš život. Na záver tohto mimoriadne intenzívneho seminára sa každý účastník pokúsi nájsť svoju osobnú víziu, podobným spôsobom, akým ju hľadali príslušníci amerických indiánskych kmeňov.

Kurz vedú spoločne Marián Benka a Janka Jankovichová. Marián Benka je podpredsedom a lektorom občianskeho združenia NIRGAN, ktoré organizuje tento kurz. Zároveň spravuje webovú stránku združenia http://nirgan.host.sk venovanú šamanizmu a mágii. Šamanským technikám sa venuje od roku 1998. Vlastné kurzy vedie od roku 2002.

Janka Jankovichová žije uprostred panenskej prírody na lazoch v Zaježovej. Spolu s manželom Robom Jankovichom tu organizujú pobyty pre rodiny s deťmi a ozdravné programy. Janka neabsolvovala veľa šamanských kurzov, ale vďaka jej mimoriadnej vnímavosti a tesnému kontaktu s duchmi prírody ju možno označiť za "prirodzenú" šamanku. O aktivitách ľudí, žijúcich na Zaježovej, sa viac dozviete na stránke www.zajezka.sk. Jankovichocvci majú vlastnú stránku http://raj.vsieti.sk/.

Vypýtať si podrobnejšie informácie alebo prihlásiť sa môžete u Mariána Benku, na mailovej adrese mbenka@zoznam.sk alebo telefonicky na 0905 255 030, 048/ 413 4660.

- Marian Benka -
28.05.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet