ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Príhovor primátora k mestskému zastupiteľstvu

Príhovor primátora k mestskému zastupiteľstvu

Príhovor primátora k mestskému zastupiteľstvu

Prinášame príhovor primátora Nového Mesta nad Váhom Ing. Jozefa Trstenského k novému Mestskému zastupiteľstvu NMnV na jeho prvom zasadnutí. Prvé zasadnutie MsZ sa konalo 21. 12. 2006.


Vážené poslankyne, vážení poslanci,
dovoľte mi, aby som Vám zablahoželal k zvoleniu za poslancov mestského zastupiteľstva. Verím, že to považujete za svoj osobný úspech a naplnenie určitých osobných ambícií. V porovnaní s uplynulým volebným obdobím vykonáva naďalej svoj mandát 14 poslancov a 11-ti poslanci sú noví. Staronovými sú pani poslankyňa Cagalová a pán poslanec Brezovák.
Chcem vyjadriť presvedčenie, že počas nasledujúcich štyroch rokov, ktoré nás čakajú, vynaložíme všetky sily, všetko osobné úsilie, svoje odborné poznatky k tomu, aby sme zabezpečili ďalší postupný rozvoj Nového Mesta nad Váhom. Myslím, že každý ste vo svojej volebnej kampani oslovili občanov – svojich voličov. Všetci ste niečo sľúbili, voliči to akceptovali a odovzdali Vám svoje hlasy, ktoré Vás i mňa posunuli na tieto posty.
Volebný program, ktorým som zvíťazil v komunálnych voľbách je programom náročným. Ide do všetkých oblastí, jeho plnenie bude náročné a bude si vyžadovať perfektnú spoluprácu s poslaneckým zborom. Ja verím, že sa nám to podarí dosiahnuť. Že sa postupne budeme spoznávať, budeme spoznávať svoje osobné hodnoty, schopnosť spolupracovať, schopnosť robiť v kolektíve – tíme. Postupne prídeme na to, že pracovať v tíme je radosť. Vždy je to vidieť na konci toho ktorého roku, je to vidieť na konci volebného obdobia. Každý normálny človek musí mať z toho radosť, keď sa práca darí, keď mesto napreduje a keď sú občania viac–menej spokojní.
Plne si uvedomujem, že nedá sa vyhovieť všetkým. Každý má svoje predstavy, čo by sa malo robiť, ale predložený volebný program je tým, na čo by sme sa v prvom rade mali zamerať. Občania vo voľbách povedali: „Chceme aby ste plnili ten program, ktorý mal kandidát na primátora, ktorý zvíťazil!“. Nebude to jednoduché, lebo je to obdobie spoločenských zmien, menia sa strany vo vláde a vytvárajú sa nové vzťahy. Prerušujú sa doterajšie a budú vznikať nové väzby.
Ste poslanecký zbor, ktorý je asi po prvý krát v histórii zložený z rôznych politických strán. Ani jedna strana nemá majoritné postavenie v mestskom zastupiteľstve. O to dôležitejšie bude ako dokážeme vzájomne spolupracovať. Ako dokážeme využiť každý svoje jednotlivé možnosti na svojom pracovnom alebo politickom poste. Každý môže pomôcť zabezpečiť čo najlepší rozvoj mesta – čo najviac k tomu prispieť.
Komunálna politika je trošku chránená od veľkej politiky aj keď nie úplne, pretože priesaky tam určite sú. Boli, sú a budú. Bol by som však veľmi rád, keby sme sa dokázali nadosobniť na tejto miestnej úrovni a dokázali by sme zabudnúť na tie veľké strany z ktorých sme vzišli.
Ešte raz vám všetkým gratulujem k zvoleniu a budem sa tešiť na vzájomnú spoluprácu, ktorá bude v prospech Mesta Nového Mesta nad Váhom vo všetkých jeho oblastiach.
- redakcia -
26.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet