ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Financovanie základných umeleckých škôl bude na samospráve

Financovanie základných umeleckých škôl bude na samospráve

Financovanie základných umeleckých škôl bude na samospráve

Od 1. januára 2007 bude základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia ako napr. centrá voľného času financovať samospráva. Táto kompetencia prechádza na samosprávy zákonom o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 22. decembra 2006 ho podpísal prezident Ivan Gašparovič.


Nasledujúce tri roky musia obce, mestá a kraje neštátnym školám a školským zariadeniam uhradiť najmenej 90 % nákladov. Zvýšené náklady samospráv by mal kompenzovať nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Rezort školstva mal v roku 2006 na financovanie týchto zariadení asi 565 miliónov korún.
Podľa očakávania zriaďovatelia neštátnych inštitúcií vyjadrujú nespokojnosť s takýmto krokom. Požiadali prezidenta, aby zákon vrátil do NR SR, ale ten sa rozhodol inak. Súkromní a cirkevní zriaďovatelia sa obávajú postupného zániku svojich škôl. Minister školstva Ján Mikolaj však argumentuje, že je to náprava systémovej chyby, ktorá spôsobuje prudký nárast počtu neštátnych zariadení na úkor verejných.
- redakcia -
28.12.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet