ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Zmluvy medzi lekármi a zdravotnými poisťovňami

Zmluvy medzi lekármi a zdravotnými poisťovňami

Zmluvy medzi lekármi a zdravotnými poisťovňami

Aktuálnou témou prvých januárových dní je nadobudnutie platnosti zmeny zdravotnej poisťovne. Väčšine klientov už tzv. kartičky poistenca prišli, no niektorí majú doma len akceptačné listy. Netreba sa obávať tohto stavu, lebo pri zdravotnej starostlivosti sa dá preukázať aj spomínaným listom. V tomto týždni preukazi poistenca určite každému prídu. Inou obavou je nepodpísanie zmluvy medzi poisťovňou a lekárom.


Tento problém vznikol tým, že všetky komory lekárov čakali do poslednej chvíle s podpismi zmlúv, nakoľko sa snažili vyjednať čo najlepšie podmienky. Momentálne majú poisťovne podpísané alebo posledné zmluvy v tomto týždni podpisujú. Zdržanie je okrem iného spôsobené tým, že na každej zmluve musia byť podpisy min. 2 členov predstavenstva.
Problém s jednotlivými lekármi vznikol aj zlou komunikáciou medzi lekárskymi komorami a lekármi. Jednotlivé lekárske komory sa zaviazali, že zabezpečia, aby všetci ich lekári zmluvy so zdravotnými poisťovňami (ide hlavne o spoločnosti Union, Európska zdravotná, Dôvera) podpísali. Pokiaľ by aj nastal problém s niektorými lekármi, ktorí sú napríklad jediní v širokom okolí a nechcú zmluvu podpísať, alebo sú jediní špecialisti v regióne, komory môžu na základe takéhoto konania lekárovi odobrať licenciu, čo by pre lekára znamenal koniec. Pravdepodobne toto nebude žiaden z lekárov riskovať.
Pokiaľ by ste mali problém s jednotlivými lekármi, ktorí strašia pacientov, že budú musieť teraz po Novom roku platiť, dodajte ich mená spolu s kontaktnými údajmi, špecializáciou a adresami priamo vašej poisťovni alebo lekárskej komore.

- redakcia -
03.01.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet