ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > A zas je tu januárové zvyšovanie odvodov

A zas je tu januárové zvyšovanie odvodov

A zas je tu januárové zvyšovanie odvodov

V októbri sa minimálna mzda zvýšila z 6 900,- na 7 600,- Sk a tak ako minulý rok aj teraz spôsobí zvýšenie odvodov zdravotného poistenia. Po prvý krát bude treba zaplatiť zvýšený odvod do 8. februára 2007. Bude to za práve prebiehajúci január.


Samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci) doteraz platili minimálne 966,- Sk. Počas tohto roka to bude 1 064,- Sk/mesiac. Živnostníkovi so zdravotným postihnutím sa zvyšuje z 483,- na 532,- Sk/mesiac. Dobrovoľne nezamestnanej osobe sa odvod zvyšuje z 634,- na 692,- Sk/mesiac.
Preddavky sa počítajú z najviac 3 násobku priemernej mesačnej mzdy roku 2005, čiže z 51 822,- Sk. Minimálna mzda by sa mala v októbri znova zvyšovať a tak od roku 2008 môžeme očakávať ďalšie zvýšenie odvodov.
Samoplátcovia, ktorí zmenili k 1. 1. 2007 zdravotnú poisťovňu si musia dať pozor na zmenu účtu, kde budú odvádzať odvody. Väčšina zmien smerovala do týchto troch poisťovní:

Union zdravotná poisťovňa
číslo účtu: 7000256534/8180

Európska zdravotná poisťovňa
číslo účtu: 7000242861/8180

Dôvera zdravotná poisťovňa
číslo účtu: 7000136639/8180

konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: v tvare mesiacrok, napr. 0107
variabilný symbol: rodné číslo - platiteľ poistného fyzická osoba
- redakcia -
08.01.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet