ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Od zajtra už len Euro

Od zajtra už len Euro

Od zajtra už len Euro

Slovinsko je krajina, ktorá sa rozhodla zaviesť Euro tzv. veľkým treskom. 1. 1. 2007 tu začala platiť nová mena a zajtra už budú neplatné doterajšie Toliare. Aktuálny kurz je 239,64 toliara za euro. Stará mena zaniká po šestnástich rokoch svojej existencie.


Od marca 2006 si Slovinci začali zvykať na novú menu. Od tohto mesiaca začalo dvojaké zobrazovanie cien tovarov a služieb v toliaroch i eurách. Od 15. 1. 2007 už nebude pôvodná mena v platnosti a jej výmena za eurá bude možná len v bankách. Bezplatná výmena sa dá uskutočniť do 1. 3. 2007. Po tomto dátume zamieňa už len centrálna banka. 30. jún 2007 je posledným dňom, kedy sa stretneme v Slovinsku s dvojitým zobrazovaním cien.
Slovinci používali toliare od roku 1991 a boli na svoju vlastnú menu pyšný, lebo bola dobrá a stabilná. Toliar v tejto krajine vystriedal dovtedajší juhoslovanský dinár. Ten posledné roky platnosti sprevádzala hyperinflácia, ktorá sa v Slovinsku zastavila až nástupom toliarov.
Tak ako v iných štátoch EÚ aj tu je prechod na euro sprevádzaný zdražovaním. Prejavuje sa to najmä v reštauráciách a baroch. V priemere sa hovorí o 5 až 10 % náraste cien. Slovinci však tento vývoj očakávali a neprijímajú ho príliš negatívne, lebo sú si vedomí prínosov zavedenia eura. Odbory dokonca na podporu uzavreli dohodu s vládou, že zvýšenie miezd v kolektívnych zmluvách bude o percento nižšie ako produktivita práce.
Neopodstatnené zvýšenie cien sleduje Slovinská spotrebiteľská asociácia. Tá dostala od marca 2006 viac ako 700 sťažností. Avšak za tento čin nie sú stanovené žiadne finančné postihy. Všetko rieši trh. Úrady spolu s médiami vedú voči takýmto obchodníkom boj formou čiernych listín. Tí čo to prehnali, museli následne svoje ceny upraviť do normálu.
- redakcia -
14.01.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet