ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Sedem hlavných hriechov v MsKS NMnV

Sedem hlavných hriechov v MsKS NMnV

Sedem hlavných hriechov v MsKS NMnV

Nové Mesto nad Váhom - 19. 1. 2006 si môžeme v Mestskom kultúrnom stredisku pozrieť inscenáciu siedmich poviedok či príbehov„o siedmich hlavných hriechoch, ale aj o mnohých ľudských cnostiach“ – Sedem hlavných hriechov. Ide o voľné pokračovanie predchádzajúceho titulu Desatoro. Treťa časť trilógie bude titul Stvorenie sveta.


Sedem pôsobivých, možno miestami bizarných či neuveriteľných slovenských poviedkových príbehov tentoraz spája jednota miesta – vidiek, slovenská dedina so svojimi jedinečne odpozorovanými hrdinami i svojráznymi typmi, čo nám tak farbisto a doslova voňavo približujú našich „hriešnikov“ so svojimi milými, hoci čudnými, chvíľami vôbec nie cudzími, ak nie aj našimi hriechmi...

Sedem hlavných hriechov teda nie je iba príležitostným javiskovým rozprávaním o známych siedmich hlavných hriechoch, ale je aj – tak ako sme v Radošinskom naivnom divadle zvyknutí – pôsobivým a netradičným rozprávaním o ľudských osudoch s nezameniteľnou vôňou človečiny a za prítomnosti typických znakov poetiky Radošinského naivného divadla – humoru, zemitého radošinského dialektu a netradičných piesní nového hudobného skladateľa Daniela Mateja. A tak aj druhá časť voľnej pozemsko-nebeskej trilógie „o hriešnych a cnostných ľuďoch slovenských“ sľubuje priniesť divákom vtipnú, bohatú a košatú divadelnú správu o našich smutno-smiešnych osudoch a životoch.

Režia: Juraj Nvota
Autor: Stanislav Štepka
Žaner: pozemská komédia s piesňami
Hrajú: Stanislav Štepka (Juraj, Vadovič, Spisovateľ, Edo), Maruška Nedomová (Vadovičová, Mandúchová), Karin Olasová alebo Lujza Schrameková (Jana), Milan Šago (Bílik), Kristína Farkašová alebo Veronika Koščová (Žofka), Richard Felix alebo Kamil Mikulčík (Holcknecht), Pavel Čížek (Starý Ďábel, hráč na kontrabase), Ladislav Hubáček (Schuster a ďalšie postavy)

Zdroj: www.rnd.sk
- redakcia -
18.01.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet