ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Staroslovančina

Staroslovančina

Staroslovančina

Do 10. storočia sme boli jazykovo i kultúrne jednotne vystupujúca časť európskeho ľudstva (od Baltu až po Egejske more). Slovanom je každý tretí Európan a dodnes si zostávajú podstatne bližšie slovanské národy než národy iných indoeurópskych vetiev.
Pred 1000 rokmi neboli Bielorusi, Bosniaci, Bulhari, Češi, Čiernohorci, Chorváti, Kašubovia, Lužickí Srbi, Macedónci, Moravania, Poliaci, Rusi, Rusíni, Slováci, Slovinci, Srbi, Ukrajinci ani Volynski Češi.


Obrázok k článku - zelené je územie Euroázie doteraz obývané Slovanmi. Žltá škvrna ukazuje na posledné dva národy Baltov (Litovci a Lotyši) - najpríbuznejší národný kmeň k Slovanom.

Naši predkovia mali písmo, ktoré sa nazýva runové. Runy sú znaky, ktoré slúžia podobne ako znaky čínskeho či japonského písma. Tieto znaky sa podobajú na rôzne tvary konárov stromov (obzvlášť duba) a tak môžme predpokladať, že mnohokrát sa v takejto (drevenej) forme uchovávali. To je príčina, prečo nie je viac uchovaných nápisov (drevo predsa počas niekoľkých tisícročí musí zhniť alebo spráchnivieť - najmä v našom pomerne vlhkom podnebí).
V deviatom storočí existoval spisovný slovanský jazyk - staroslovančina, ktorou sa bolo možné dorozumieť rovnako dobre na pobreží Egejského mora, v Bulharsku, v strednej Európe i v Rusku. Národné jazyky vznikli až po vzniku slovanských štátov v stredoveku.

Niekoľko staroslovanských slov a ich preklad do slovenčiny:
atoč = otec
ču = chcem
dach-mój = dom môj, neskôr domov
Damo-karáčijá = demokracia
damó-kórón = poradca ľudí, starešina, neskôr starosta
dour = dvor
dunú = pýcha
Hřeci, Žreci = Gréci
hárič = hájiť, brániť
kárajá = riadiť, viesť, vychovávať, kárať
lúmt = lámať, lomiť, podrobiť sa, trápiť
našč = rodný, narodený, národnosť
rist, risit = písať
sčít = štít
sóčnut = zočiť, uvidieť, zbadať
stén = stenať, nariekať, trpieť
tótjí = tuhý, pevný, trvalý, nepoddajný
vkužjá = pochutnanie, neskôr dobrú chuť

Príbuznosť s inými jazykmi:
boh - bog (staroslovenčina) - Bhaga (sanskrt) - bak (sumersky)
diva - dévas (staroperzština) => božská bytosť - deus (latinsky) - déva (staroiránsky)
dva - dua (staroiránsky)
Fatra = posvätná vatra - átar (staroiránske slovo) = temné, čmudiace miesto; miesto duchov
hmla - imhula (sumersky)
jeden - edu (sumersky)
kňaz - knendz (staroslovansky) - kienensi (sumersky)
kruh - karug (staroslovančina) - kar - karma (sanskrt)
ľan - Ln (sumersky)
Matra - mantra (sanskrt) = modlitba a múdrosť
múdrosť - mudry (sanskrt) - mądrÞ (staroslovančina) - mądran (staroiránsky)
nebo - nábha (sanskrt) => oblak - nabah (staroiránsky)
obed - ebéd (maďarsky)
oheň - ogen - agen - agni (sanskrt)
pluh - apluhtu (sumersky) = pluh, bronzový pancier
päť - penč (staroiránsky)
pšenica - apšenu (sumersky)
sekera (klin) - šakiru (sumersky)
svätý - svętÞ (staroslovančina) - spenta (staroiránsky)
šesť - šista (staroiránsky)
štyri - čtvart (staroiránsky)
Tatra - tantra (sanskrt)
tri - tri (staroiránsky)
veda - véda (sanskrt)
viera - var (staroiránsky) - var (sanskrt) => puto
zrno (zrelé obylie) - zr (sumersky)
nymfa - kalai nabai (novogréčtina)
samovila - samothita (novogréčtina)
vlkodlak - vulkolada (novogréčtina)

Slovné hračky:
budiť - Buddha byť - bytosť
čary - čiary -čarodejnica - čarodejník diva - deva - dievka
duch - dych - dúchať hosť - hostina
knižník-kňažník-kňaz kraj - raj
múdrosť - múdry - mudrc obeť - obed
osud - sudičky rod - zrod - rodina -príroda - národ
rodný - národný - prírodný smrť - smrad - mor
svet - svetlo - svätý - posvätný tvoriť - tvor - stvorenie
veda - vedma - vedomec - vedec život - živel - výživa - živiť
kráž = čarovné kolo využívané pri čarovaní (krížom-krážom)
- Šarmi -
31.01.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet