ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Európska zdravotná poisťovňa

Európska zdravotná poisťovňa

Európska zdravotná poisťovňa

Táto zdravotná poisťovňa bola založená kapitálom spoločnosti J&T Finance Group. 24. apríla 2006 podpísala s Asociáciou súkromných lekárov SR Zmluvu o dohodovacom konaní. 24. 5. 2006 Európska zdravotná poisťovňa vstúpila do Združenia zdravotných poisťovní. Dnes tu máme spoločnosť, ktorá prevádzkuje nemocnice a nevylučuje ani vstup na trh s liekmi.


Európsky štandard:
 • Pravidelné pripomenutia preventívnej starostlivosti, očkovaní a vyšetrení
 • Preventívne vyšetrenia karcinogénnych ochorení
 • Programy starostlivosti pre ženy a mužov
 • Baby AmbulanceTM
 • Manažment komplexnej preventívnej prehliadky
Spolu s preukazom poistenca klienti dostali bezplatne Európsku kartu zdravotného poistenia, platnú v krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku aj na Islande. Každý rok bez podania žiadosti dostanú výpis o vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti a oznámenie o naplánovaných preventívnych prehliadkach.
 • Poistenec Európskej zdravotnej poisťovne (ďalej len EZP)  môže mať dvoch ošetrujúcich všeobecných lekárov (v mieste trvalého a tiež v mieste prechodného bydliska – ocenia najmä študenti, prípadne ľudia dochádzajú za prácou atď.)
 • Lekár pre MňaTM - Všeobecnému lekárovi (praktický lekár pre dospelých a praktický lekár pre deti a dorast) EZP prepláca konzultačnú alebo osobnú návštevu u poistenca pri náhlom ochorení alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu a to i mimo ordinačných hodín lekára
 • Poistenec každoročne dostane výpis o vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, uhradenej zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou  a oznámenie o potrebných naplánovaných preventívnych prehliadkach,
 • EZP napomáha poistencovi zorientovať sa nielen v slovenskom zdravotníctve ale aj v rámci EÚ
 • Vybrané pobočky budú mať predĺžené stránkové hodiny do 21:00 hodiny
 • EZP ponúka infolinku pre prípad bezplatného poradenstva
Táto poisťovňa uhrádza výkon očkovania proti chrípke, žltačke a iným ochoreniam, čo si u iných poisťovní musia klienti doplácať. Ak sa o svoje zdravie staráte zodpovedne, získate bonus => komplexnú preventívnu prehliadku zadarmo.

EZP Trenčín
Obchodno – zábavné centrum Južanka
Ul. Gen. Svobodu 1
911 08  Trenčín
Tel.: 032 / 649 1311

EURÓPSKA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s.
Pribinova 25 (TOWER 115)
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Tel.: +421/2/3355 5111
Fax: +421/2/3355 5112
e-mail: info@ezp.sk
web: www.ezp.sk

Infolinka: 0800/111 115
- redakcia -
05.02.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet