ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Globálne oteplenie

Globálne oteplenie

Globálne oteplenie

V minulom týždni boli zverejnené kľúčové časti správy OSN o otepľovaní. Kvôli definitívnej podobe sa zišlo na konferencii v parížskom sídle UNESCO okolo 500 vedcov pre oblasť ovzdušia. Počas šiestich rokov sa na tomto výskume podieľalo 3750 klimatických odborníkov zo 113 krajín združených v Medzivládnom paneli pre zmeny klímy (IPCC). Je to doteraz najprestížnejšia správa o klimatických zmenách, avšak nie je pre národné vlády záväzná.


Správa IPCC jednoznačne konštatuje, že väčšinu z klimatických zmien za posledných 50 rokov zapríčinili aktivity ľudstva. Dokument potvrdzuje zistenia z predchádzajúcej správy z roku 2001, pre mnohé tvrdenia však poskytuje viac dôkazov.
Kritické pritom bude už nasledujúce desaťročie. Len toľko času totiž ostáva ľudstvu, aby zvrátilo nastupujúci trend globálneho otepľovania. Potom už budú zmeny nezvratné. Vedci sa zhodli, že dôsledkom rastúcej koncentrácie horúcich plynov v atmosfére budú hladiny morí rásť. Nezhodli sa však na tom, ako veľmi.
Ak sa neprijmú žiadne opatrenia na redukciu emisií skleníkových plynov, priemerná globálna teplota sa zvýši do roku 2100 o ďalšie 1,8-4 stupne Celzia. Počas uplynulého storočia nárast predstavoval 0,7 stupňa Celzia. Vedci konštatujú, že je nepravdepodobné, aby ku globálnemu otepľovaniu dochádzalo len na základe prirodzenej variability klímy. Jedenásť doteraz najteplejších rokov sa pritom zaznamenalo počas uplynulých 12 rokov.
Druhá polovica 20. storočia bola najteplejším obdobím na severnej pologuli za uplynulých 1300 rokov a v Európe sa za posledných sto rokov zvýšila teplota o jeden stupeň, čo je viac než je celosvetový priemer. Zatiaľ čo v rokoch 1963-2003 sa odhadovalo zvýšenie morskej hladiny o 18 centimetrov za storočie, v rokoch 1993-2003 došlo takmer k zdvojnásobeniu tohto údaju na 31 centimetrov. V 21. storočí sa odhaduje zvýšenie hladiny o 18 až 59 cm.
Dve americké záujmové skupiny informovali, že získali dôkazy o politickom tlaku na vládnych expertov pre výskum podnebia v siedmich amerických agentúrach, aby zľahčovali hrozbu globálneho otepľovania. Správu majú ešte v utorok predložiť vo výbore Snemovne reprezentantov po tom, ako demokratmi kontrolovaný Kongres zrýchlil kontrolu Bushovej politiky v oblasti podnebia.
Koncentrácia oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov v atmosfére naďalej stúpa z dôvodu vypúšťania emisií. Terajšia úroveň koncentrácie CO2 a metánu je najvyššia za posledných najmenej 650.000 rokov. Najnovšie zistenia tiež naznačujú, že rastliny a pôda s globálnym otepľovaním absorbujú menej CO2, čím zostane v atmosfére väčšia časť CO2 a rozsah klimatických zmien spôsobených emisiami bude väčší než sa pôvodne predpokladalo.
- redakcia -
08.02.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet