ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Výstava maľby a grafiky Karola Ondrejičku

Výstava maľby a grafiky Karola Ondrejičku

Výstava maľby a grafiky Karola Ondrejičku

Do 16. februára vo výstavnej sieni MsKS v Novom Meste nad Váhom si záujemcovia môžu pozrieť reprezentatívnu výstavu Karola Ondreičku, návratistu, rodáka z Čachtíc. Výnimočná je tým, že väčšinu z vystavovaných diel uvidia Novomešťania a návštevníci Nového Mesta nad Váhom po prvý raz.


Prof. Karol Ondreička akad. mal. sa narodil 23. 4. 1944 v Čachticiach, zomrel 11. 11. 2004 v Bratislave. V rokoch 1958 - 1962 študoval na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Trnave, v rokoch 1962 - 1966 na Pedagogickej Fakulte v Nitre (študijná kombinácia „jazyk slovenský a ruský“). V rokoch  1968 - 1974 študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení ilustrácie a knižnej tvorby u prof. Albína  Brunovského. Od roku 1979 pôsobil ako pedagóg na VŠVU a v roku 1991 bol menovaný profesorom a odišiel z VŠVU učiť na PFUK v Bratislave. Venoval sa grafickej tvorbe,  knižnej ilustrácii a maľbe. Žil a tvoril v Bratislave.
Všedné vzťahy medzi mužom a ženou poetizuje, na prvý pohľad fantastické obrazy vychádzajú so súvislostí medzi človekom, prírodou a svetom. Krajina a žena sa v jeho tvorbe stali neoddeliteľnými a ich črty splývajú do jedného celku žiarivých farieb. V maľbách a grafikách Ondreička využíval prelínanie rovín rozmanitých perspektív a priestorov. Z množstva tvárí vytvára steblá trávy a kvety, ktoré opäť konkretizuje v geste ľudskej ruky, pier a obmieňaného ženského profilu.
- redakcia -
11.02.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet