ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Živly I. => Zem

Živly I. => Zem

Živly I. => Zem

Podobne ako v ostatných prírodných kultúrach i v slovanskej filozofii je zemský živel ženskej podstaty. Naši predkovia Zem považovali za živú bytosť a uctievali ju s vedomím, že je to "Matka Zem". Tráva sú jej vlasy, vodné toky žily, skaly sú kosti, ...


V Zemi videli Slovania pomocníčku v liečbe chorôb, ktorá im poskytovala liečivé byliny. Nedovoľovali, aby sa s ňou svojvoľne hýbalo, tĺklo do nej alebo trhalo na nej bezdôvodne. Úctu k Zemi prejavoval náš poľnohospodársky národ napr. jarným zvykom, kedy musel prvú brázdu vyorať vladár, alebo keď sa zaorávali škrupinky z veľkonočných vajec (obeť Zemi).
V našom jazyku sa zachovalo označenie "zemitý" na človeka "zemitej povahy", ktorá sa prejavuje akousi zaťatosťou, stálosťou, flegmatizmom. Človeka pod vplyvom tohto živlu je ťažké vyprovokovať, lebo je vo svojej podstate neútočný. Ak ho však niečo rozzúri, je stály vo svojom hneve a je ťažké ho zastaviť. Toto je typické pre Slovanov a preto by bolo vhodnejšie nazývať ich nie národom holubičím, ale zemitým.
Zem bola našimi predkami chápaná ako jednoliata bytosť, ktorá má veľkú rôznorodosť a má mnoho prameňov i pramienkov zemskej sily (zemskej živy). Zemská sila vyviera na vŕškoch, vrchoch, kopcoch a aj v zemských zlomoch (dračie diery). Na tieto miesta chodili naši predkovia pre vykonanie obradu vnútorného prerodu a obrodenia (známe sú aj novodobé výstupy, ktoré uskutočňoval Ľudovít).
- Šarmi -
17.02.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet