ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > História Starej Turej

História Starej Turej

História Starej Turej

Obec sa písomne spomína už roku 1216 ako príslušenstvo hradu Čachtice. V písomnej zmienke z roku 1392 sa spomína ako Tur. Vtedy kráľ Žigmund daroval Čachtický hrad a panstvo vojvodovi Ctiborovi. Mestské práva dostala Turá roku 1467 vo výsostných listinách od Mateja Korvína za zlapanie bratríka Švehlu. Bol to bývalý žoldnier, ktorý začal drancovať a postavil sa proti kráľovi. Chytili ho pod Javorinou, keď spal a zviazaného ho odviedli do Čachtíc.


Stále však Turá nebola slobodným, ale len poddanským mestečkom. Jeho obyvatelia neboli slobodnými mešťanmi, ale mali odpustené niektoré dane a nemuseli robiť na panských pozemkoch. Toto privilégium potvrdili i ďalší uhorský panovníci.
Stará Turá používa svoju pečať od roku 1569. Ústredným motívom je jej patrón - sv. Ján v trojnohom kotli. Od roku 1769 boli v pečati zobrazený dvaja turanskí občania, ktorí priviedli pred kráľa Mateja spútaného Švehlu.
V 17. a 18. storočí sa začali chovať dojnice a Turá sa stala známa obchodom s maslom. Do tejto doby sa choval prevažne rožný statok. Najobľúbenejším domácim zvieraťom boli ovce. Dávali mäso, kožu, mlieko i vlnu. Platili sa nimi desiatky. Ovčí syr tvoril povinnú dávku. Neskôr sa rozšíril chov ošípaných a pernatej hydiny. Poddaní boli povinní odovzdať panstvu ročne 2 husi a 12 kurčiat.
V oplotených sadoch sa v tomto mestečku pestovalo ovocie a zelenina. Dôležité bolo pestovanie šafránu. Kupovali ho mäsiari, cukrári, voňavkári, lekári a používal sa i na farbenie piva. Z obilnín sa pestovala raž, jačmeň a neskôr pšenica.
V prvej polovici 19. storočia patrila Stará Turá k najväčším výrobcom kožených čižiem v Nitrianskej župe. Staroturania sa preslávili ako prví zakladatelia bryndziarní po celom Slovensku (prvú bryndziareň založil v roku 1787 v Detve Ján Vagač - mäsiar zo Starej Turej).

- redakcia -
19.02.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet