ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Vlk si zuby brúsi...

Vlk si zuby brúsi...

Vlk si zuby brúsi...

Najväčší svetový štátny terorista spoza veľkej mláky si už zuby brúsi na ďalšiu krajinu. Po Kórei, Vietname, Juhoslávii, Afganistane a Iraku je to nový precedens v terorizovaní obyvateľstva Zeme. Ide totiž o naozaj veľkú a bohatú krajinu so skvelou históriou - Perziu - Irán. Samozvaný svetový žandár tak bez škrupúľ a otvorene ukazuje svoju nenásytnosť, ktorú inde zakrýva prácou tajných služieb a tichým spôsobovaním štátnych prevratov. Obyvatela Zeme tŕpnu v očakávaní toho, čo bude ďalej.


Miloševič v Juhoslávii, Taliban v Afganistane aj Husajn v Iraku, to boli bývalí spojenci USA, ktorí sa tešili najprv hojnej americkej podpore, aby ich nakoniec američania zradili, čím informovali svet o tom, ako sa správajú ku svojím spojencom a spolupracovníkom a tiež o tom, že im je jedno, s kým spolupracujú, len aby dosiahli svoje záujmy.

Avšak na terajšom režime v Iráne nemajú američania nijakú zásluhu. Iba ak zásluhu nepriamu, diktátora šacha Páhlavího, ktorý bol ich trójskym koňom a spojencom a ktorého neľudský režim spôsobil v Iránčanoch ich súčasnú nenávisť k americkým svetovládnym záujmom. Vďaka jeho krutovláde Iránčania pocítili na vlastnej koži, ako chutí "americká sloboda". Vrhlo ich to do náručia radikálneho islamu Chomejního. Ale dnes sa krajina liberalizuje, sloboda postupuje.

No americká armáda je už rozbehnutá. S jedlom rastie chuť. Generálom iste tečú slinky po ďalších vojenských dobrodružstvách. Veď vojna je pre každého generála najväčšou životnou udalosťou a naplnením životných snov. Vojna je pre armádu ako zelená lúka pre kone, je cieľom, po ktorom túžia a v tajnosti snívajú vo svojich stajniach - kasárňach. A preto sa obyvatelia Zeme trasú v očakávaní ďalších vecí.

Napoleon a Hitler si vylomili zub, keď sa roztiahli príliš na Východ. Kam na Stredný či Ďaleký Východ sa musí roztiahnuť nový svetový diktátor, aby si narazil ňufák?

Najväčší obhajca súkromného vlastníctva na svete proste takto jedná. Najprv ukradne Indiánom ich pôdu a potom ju ako súkromné vlastníctvo dômyselne stráži. Potom rôznymi úplatkami a podvodmi získa ďalšie vlastníctvo a dômyselne a žiarlivo si ho stráži. A nakoniec získa vlastníctvo všetkého, čo chce vojnou, no nedovolí nikomu porušovať úctu k súkromnému vlastníctvu. Zlodej kričí: Chyťte zlodeja.

Predmetom zlodejstva je surovina number one - ropa, ktorej zásoby nezadržateľne klesajú, no spotreba rastie. Postaviť civilizáciu na neobnoviteľnom zdroji energie bol veľký risk, ktorý vedie k svetovej kríze.

Okrem zlodejstva ide aj o nenásytnú a bezodnú túžbu po moci. Tá je vlastná každému človeku. Ale spravodliví ľudia sa snažia vycítiť a rozpoznať Zámer Tvorčej Myšlienky (Boha) a k tomu sa mocne pripoja. Potom sú mocní nie sebou, ale Pravdou. No nespravodliví ľudia trpia predstavou, že ich egoistické záujmy sú vôľou božou. Pravdaže, oni sú jej súčasťou, ale konečné víťazstvo patrí spravodlivosti.

Odkiaľ to viem? Je to rozpoznanie Zámeru? Je to vycítenie sily a krásy Dobra? Je to viera a poznanie jednotiacej sily medziľudskej a celobytostnej Lásky? Áno, táto sila raz premôže bez násilia aj tých najzatvrdilejších násilníkov a zlodejov.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypočujme si slová Iránskeho prezidenta, ktorý naše "slobodné" médiá nie sú ochotné uverejniť:

Otvorený dopis iránskeho prezidenta americkému ľudu:
Drazí Američané, kdybychom nebyli konfrontováni s mnoha aktivitami vlády USA v této části světa a s negativním dopadem těchto aktivit na každodenní životy našich národů, ...
http://www.zvedavec.org/clanky_1841.htm

Mahmúd Ahmadínedžád v OSN 21. septembra 2006:
Žádný národ nemůže být nadřazen ostatním ...
http://www.zvedavec.org/clanky_1835.htm
- Milan Rusko -
21.02.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet