ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Budúcnosť Kosova: poslanci EP reagujú na plán OSN

Budúcnosť Kosova: poslanci EP reagujú na plán OSN

Budúcnosť Kosova: poslanci EP reagujú na plán OSN

Srbská provincia Kosovo zostáva jednou z najnestabilnejších oblastí v Európe. Osobitný splnomocnenec OSN pre Kosovo Martti Ahtisaari prednedávnom načrtol plán, ktorý vedie k štátnosti Kosova, hoci nezávislosť tejto provincie od Srbska sa v dokumente priamo nespomína.


Kosovo je oficiálne stále časťou Srbska. Po tom, čo v roku 1999 NATO leteckými náletmi prinútilo srbské jednotky k ústupu, je táto provincia pod správou Organizácie spojených národov (OSN). Situácia je o to zložitejšia, že v dvojmiliónovom Kosove stále žije približne stotisíc Srbov a nezamestnanosť tu dosahuje hrozivých 40 percent.
 
Ahtisaariho plán
Martti Ahtisaari mal takmer nemožnú úlohu. Ako zostaviť plán, ktorý by uspokojil túžby kosovských Albáncov po nezávislosti a tiež požiadavky Srbov na zachovanie jednoty krajiny?  Fínsky vyslanec v službách OSN napokon predstavil návrh, ktorý výslovne nespomína nezávislosť Kosova, ale provincii by priznal niektoré atribúty štátnosti. Kosovo by mohlo používať vlastnú vlajku a hymnu, stále by však zostalo pod správou medzinárodného spoločenstva. Zodpovednosť za Kosovo by však od OSN prevzala Európska únia.
 
Reakcia Belehradu na Ahtisaariho plán sa dala očakávať. Srbský parlament jeho návrh minulý týždeň odmietol. Bezpečnostná rada OSN bude o návrhu rokovať v marci.
 
Únia preberá zodpovednosť
Predseda Výboru EP pre zahraničné veci Jacek Saryusz-Wolski uviedol,  že plán "musí spĺňať očakávania celej kosovskej populácie" a tiež dodal, že "právo na sebaurčenie musia sprevádzať pevné záruky pre menšiny, ktoré v Kosove žijú".
 
Hoci je budúcnosť Kosova stále nejasná, isté je, že Európska únia svoju pozíciu v regióne posilní.  Plánovací tím EÚ sa už pripravuje na prevzatie správy od OSN a do Kosova by malo celkovo odísť 1300 až 1500 príslušníkov medzinárodných jednotiek, sudcov, prokurátorov a colníkov. Predsedníčka parlamentnej delegácie pre juhovýchodnú Európu Doris Pack to vyjadrila týmito slovami: "Úloha EÚ bude oveľa silnejšia, pretože bude musieť dohliadať na plnenie podmienok, o ktorých eventuálne rozhodne Bezpečnostná rada OSN."
 
Za multietnické Kosovo
Holadnský poslanec zo skupiny zelených Joost Lagendijk už pripravil správu o budúcnosti Kosova a úlohe EÚ v regióne. Text odráža postoj OSN a Rady ministrov a podporuje udeliť Kosovu "obmedzenú suverenitu pod medzinárodným dohľadom". Zároveň by sa však mali prijať dostatočné opatrenia na ochranu srbského obyvateľstva v Kosove, ako aj ďalších kosovských menšín. Výbor pre zahraničné veci bude o správe hlasovať 13. marca.
 
Návrh správy o budúcnosti Kosova a úlohe EÚ


Zdroj:http://www.europarl.europa.eu/default.htm
- redakcia -
22.02.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet