ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Tak trochu idealista, tak trochu rebel

Tak trochu idealista, tak trochu rebel

Tak trochu idealista, tak trochu rebel

\"Mesto žije tak,ako žijú jeho obyvatelia\" - Tomáš Šarman

Keď sa v roku 2002 rozhodol kandidovať do mestského zastupiteľstva, takmer nikto ho nepoznal.


Tomáš Šarman /26 r./ - foto
Absolvent troch stredných škôl, súkromný podnikateľ, nezávislý poslanec a v súčasnosti najmladší člen MsZ v Novom Meste nad Váhom.

Máte tri maturity. Využívate ich v podnikaní?
Absolvoval som gymnázium, obchodnú akadémiu a strednú priemyselnú školu. Z každej školy niečo využívam. Sčasti ekonomiku, organizačné riadenie, prácu s počítačom, internet a všetko, čo je potrebné pri reklamno- propagačnej činnosti, ktorá je hlavnou náplňou v mojom podnikaní.

V minulých komunálnych voľbách ste ako nezávislý kandidát uspeli v obvode mestskej časti Hájovky. Čím ste vtedy oslovil voličov?
Ako nezávislý som potreboval minimálne 400 podpisov, aby som vôbec mohol kandidovať. Väčšina oslovených ma vôbec nepoznala, ale videli ma, hovorili sme spolu a pokiaľ boli ochotní chvíľu načúvať, vysvetľoval som im, o čo mi ide.

O čo vám ide?
O veci verejné. Zaujímajú ma problémy, ktoré sa nedotýkajú iba mňa, ale i väčšiny ostatných. Ekológia, čistota prostredia, bývanie, kultúra a v neposlednom rade hospodárenie, výstavba mesta, ale i komunálna politika ako taká. Politika vôbec ma začala zaujímať už na základne škole.

Mladí ľudia vo vašom veku majú celkom iné záujmy.
Myslíte zábavu.

Tú predovšetkým.
To sa netýka len ich. Tá podľa mňa vyjadruje celkovú pasivitu väčšiny. Z určitého hľadiska sa však dá pochopiť. Dnešný systém ľudí čoraz viac zotročuje. Sú radi, ak majú prácu za akýchkoľvek podmienok. A tie sú stále tvrdšie. Myslím, že jedincovi dnes ani nezostáva vnútorná sila na to, aby sa zaujímal o niečo viac ako len vlastnú existenciu a udržanie si zdravia. Pretože bez neho je tu absolútne bezcenný. Nedávno som čítal, že niektoré firmy zavádzajú do výrobných hál filmové kamery, ktoré nepretržite snímajú pracovné nasadenie v jednotlivých smenách. Tomu hovorím "sloboda". Ale to je len jedna stránka veci. Vo všeobecnosti nám chýba kultúra. Tá nás vždy posúvala dopredu.

Skúste byť konkrétny.
Tak napríklad, v našom meste nie je jediná väčšia sála na hudobné podujatia. Nechápem, ako mohol Závodný klub bývalej Vzduchotechniky skončiť tak, ako skončil. Krčmy a diskotéky to je trochu málo.

Mnohým vyhovuje práve to.
Poznám dosť takých, ktorým to nevyhovuje.

Tak nech niečo robia...
Nemajú kde. Aj o tom by sme chceli hovoriť s vedením mesta.

Ste idealisticky orientovaný jedinec. Máte vzor, ktorý vás motivoval?
Žiadneho jednotlivca. Mojím vzorom, ak sa to vôbec dá tak povedať, sú naši predkovia- Slovania. Ich ešte predkresťanská história ma zaujíma už dlho. Zbieram o nich všetky možné informácie a fakty. K tomu účelu máme ako združenie vytvorenú i vlastnú internetovú stránku.

Čo vás na nich tak zaujíma?
Dávne tradície, zvyky, spôsob života založený na harmónii s prírodou. Napriek tomu, že kresťanstvo prinieslo niečo pozitívne, mali by sme sa viac vracať ku koreňom pôvodného Slovanstva. Náš život by bol pokojnejší, lepší, ľudskejší. Bolo by v ňom viac ideálov.

Je dnes ešte miesto pre niečo také?
Čo by bol môj život bez ideálov. Nechcem prežívať, chcem žiť. To, čo bolo a je na živote najkrajšie, sa nikdy nedá prepočítavať. Väčšina z nás je naučená konať v zamestnaní mechanické pracovné pokyny, ktoré sú určené. A bez toho, že by nad tým rozmýšľala, podobným spôsobom využíva aj svoj voľný čas. Spôsobom, ktorý jej niekto určí. Je to pohodlnejšie nechať si život naprogramovať.

Existuje teda sloboda?
Poviem za seba. Minimálne v mojom vnútri, vždy keď si voľnom čase vyjdem do lesa.
Karpaty, Inovec, Lužné lesy.....všade tam som mimo programu, mimo kábla.

Tretí rok ste poslancom MsZ. Obracajú sa na vás voliči s problémami?
Niekedy mám pocit, že som snáď najoslovovanejším poslancom. Naposledy to bolo napríklad kvôli veľkej kaluži roztopeného snehu, pre ktorú sa na Považskej ulici nedalo chodiť.

Darí sa ich riešiť?
Raz áno, inokedy nie. Príčiny sú rôzne. Ako poslanci v tomto obvode sa stretneme tak dvakrát do roka. Čo je podľa mňa málo. Ale nejde len o spoluprácu medzi nami. Problematický je neraz i postoj samotných obyvateľov. Často mi totiž problém nanesú, ale nie sú ochotní ísť sa na zastupiteľstvo zaň postaviť, prípadne ho vysvetliť. Chýba skrátka akákoľvek ochota a záujem osobne sa angažovať.

Ste v poslaneckom zbore najmladší. Nepociťujete to niekedy?
Možno spočiatku. Dnes určite nie. Sme ochotní sa navzájom vypočuť.

Po zvolení v roku 2002 ste rozhovor odmietli s odôvodnením, že sa musíte s problematikou najprv oboznámiť a spraviť si obraz. Dnes ho máte?
Povedal by som, že po dvoch rokoch som tam už doma. A je dosť vecí, ktoré som stihol pochopiť.

Cítite sa nezávislý na politike?
Ako poslanec určite. Žiadna stranícka vôľa mi neurčuje, ako sa mám rozhodnúť. A ako človek vlastne tiež. K parlamentným voľbám som nešiel ani nepôjdem. Na argument menšieho zla ma už nikto nenachytá. Ak raz pôjdem niekoho voliť, budem voliť osobnosť. Niekoho, čo viem, kde býva, komu budem môcť povedať: „Dal som ti hlas, pretože verím, že budeš konať vo veci všetkých.“ Skrátka, zaujíma ma to, na čo môžem ako občan mať určitý vplyv, na čom záleží. Preto je podľa mňa pre náš život reálnejšia komunálna politika.

Sú veci, na ktoré sa dnes dívate inak ako pred dvoma rokmi?
Inak sa dívam na primátora. Popri tom, že dobre rozumie problematike chodu mesta, je ústretovejší i otvorenejší voči občanom. Hovorím tak trochu za občianske združenia, ale platí to o ňom vo všeobecnosti. Po zhruba dva a pol roku od minulých volieb tu nevidím nikoho, kto by bol na túto funkciu lepší. Pri zmene mojich názorov je táto dosť zásadná.

Občianské združenie Genius loci, ktorého ste členom, tu pôsobí viac ako tri roky. Čím sa v súčasnosti zaoberáte?
Na letný slnovrat pripravujeme v areáli Zelenej vody multikultúrne podujatie KoN Open Air - Kultúra o nás pod holým nebom (viac na www.konopenair.sk), v rámci ktorého sa uskutoční festival hudby a ochotníckeho divadla, ale i výstava fotografií a odborná prednáška o histórii Slovanov. Regionálne internetové noviny, sme odeli do nového šatu. Záujemcovia ich nájdu na stránke www.pramen.info. Budú otvorené a prístupné každému, kto sa nebojí pod svoje názory podpísať. Naším cieľom je angažovať ľudí k aktivite. Lebo mesto žije tak, ako žijú jeho obyvatelia. V pasivite nebudeme žiť, iba prežívať. A na to je život príliš vzácna vec.

Sú tu ľudia pasívni?
Nerád by som sa dotkol výnimiek, ale zo skúsenosti viem, že verejná aktivita väčšiny obyčajne končí pri nadávaní. Aj keď to asi nebude špecifikum len Nového Mesta nad Váhom. V tom som realista.

- Milan Hurtík -
28.05.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet