Archiv



Obcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Beckov – Zelená voda – Bezovec

Beckov – Zelená voda – Bezovec

Beckov – Zelená voda – Bezovec

Obce pod Považským Inovcom sa v minulom roku rozhodli, že vytvoria združenie obcí. Ako mikroregión Beckov – Zelená voda – Bezovec momentálne pracujú na spoločnom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o Beckov, Hôrku nad Váhom, Hrádok, Kálnicu, Kočovce, Lúku, Modrovú, Modrovku, Novú Lehotu, Novú Ves nad Váhom a Starú Lehotu.


Prvá pracovná verzia PHSR bude hotová v polovici tohto mesiaca. Plán zanalyzuje a vytvorí stratégiu pre 11 obcí v týchto oblastiach: Technická infraštruktúra, Občianska infraštruktúra, Demografia a trh práce, Životné prostredie, Cestovný ruch, Hospodárstvo a Samospráva. Schválenie obecnými zastupiteľstvami sa predpokladá v máji a júni 2007.
- redakcia -
01.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet