ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Zvýšenie výkonu atómovej elektrárne v Mochovciach

Zvýšenie výkonu atómovej elektrárne v Mochovciach

Zvýšenie výkonu atómovej elektrárne v Mochovciach

Slovenské elektrárne začali prípravu na zvýšenie výkonu 1. a 2. bloku Mochoviec. Realizácia je plánovaná na rok 2008. Pôjde o zvýšenie z 880 na 940 megawattov.


Elektrárne podpísali s trnavským Výskumným ústavom jadrovej energetiky zmluvu o vypracovaní dokumentácie na zvýšenie výkonu. Hodnota zákazky je 87,5 milióna korún bez DPH. Plánovaná dokumentácia bude odovzdaná Úradu pre jadrový dozor do konca roka. 
- redakcia -
04.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet