ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Štedrosť rodného mesta len pre vyvolených

Štedrosť rodného mesta len pre vyvolených

Štedrosť rodného mesta len pre vyvolených

Keď som v nedeľnom zhrnutí správ z celého týždňa na TV Pohoda zočil reportáž z Mestského zastupiteľstva NMnV, v ktorej sa hovorilo o uvoľnení 3-och miliónov volejbalistom z mestského rozpočtu skoro som z nôh spadol. No, ale keď som včera počul primátora o zásluhách volejbalového klubu a potrebnosti podať mu pomocnú ruku, rozhodol som sa vyjadriť.


Je to len pár dní, čo prišla odpoveď občianskemu združeniu Genius loci na žiadosť o podanie pomocnej ruky od materského Nového Mesta nad Váhom. Išlo o kanceláriu v Dome služieb. Taký kamrlík bez okien do tunajších ulíc. Sú to dve miestnosti, z ktorých jedna nemá okná a druhá má okno len do chodby strediska novomestských služieb. Asi nás bolo treba uzavrieť pred svetom ...
Mesto vtedy podalo pomocnú ruku jednému z najaktívnejších miestnych združení občanov. Boli sme radi, lebo počas nádherných septembrových dní poslednej jesene sme o. z. Genius loci dostalo strategické miesto. Bolo to síce za takmer 2000,- Sk mesačne, ale pracovali sme s o. z. Brečtan na PHSR NMnV a zo zarobených korún by sme si to nejaký čas mohli dovoliť.
Prišli však rany novo budovaného sociálneho štátu plánovalo sa zrušenie možnosti darovania 2 % z dane z príjmu. Začalo sa hovoriť o zdaňovaní príjmov občianskych združení a iných neziskových organizácií. Následne traja členovia Genius loci našli prácu v zahraničí. Tí čo tu zostali vykonávajú dosť časovo náročné zamestnanie alebo podnikajú. Stále sa pokračovalo v projekte regionálnych novín www.pramen.info i na pripravovaní štvrtého ročníka KON open air. Ale začalo prihárať!
Tak sme si povedali, že mesto nám predsa podá pomocnú ruku. Napísali sme žiadosť o neplatenie nájomného. Vychádzali sme z informácií, že rómsky klub, ktorý tam sídlil pred nami platil symbolickú 1,- Sk. Navyše sme tento rok nepožiadali o 20 000,- Sk z Novomestského jarmoku ako po iné roky. Išlo by teda o necelých 23 000 ,- Sk/rok.
Spomenuli sme mestu najvýznamnejšie investície, ktoré sme na jeho pôde počas piatich rokov uskutočnili:
  • 3 ročníky festivalu KON open air cca 200 000,- Sk/ ročník
  • dobudovanie útulku Nádej z prostriedkov KONTO Orange 70 000,- Sk
  • Ošetrenie jaseňa v Mnešiciach 10 000,- Sk
  • Infomačná tabuľa v Mnešickom parku (financoval BAUMIT) 25 000,- Sk
  • Ďalšie nevyčísliteľné veci (Prameň, Žiarové slávnosti, ošetrenie jaseňa, ...)
Odpustenie platby za kancelárske priestory na druhom poschodí Domu služieb na ul. M. R. Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom sa zdalo byť opodstatnené, tak sme ani nepočítali s odmietnutím. Na druhú stranu, keď prišla negatívna odpoveď nerobili sme z toho tragédiu. Dnes idem vypovedať nájom a o. z. Genius loci opúšťa túto veľkú záťaž, aby sa nepotopili rozbehnuté projekty.
ALE KEĎ SOM VIDEL SPRÁVU O TROCH MELÓNOCH, nevydržal som a musel som sa vyjadriť. Ďakujem ti rodné mesto, že máš pomocnú ruku len pre vyvolených. A osobitne by som zablahoželal chorému ľudu novomestskému. Umlčaním aktívnych občanov sa tu bude dať brodiť vo väčšej pasivite ...
- Šarmi -
06.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet