ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Živly IV. => Vzduch

Živly IV. => Vzduch

Živly IV. => Vzduch

Tento živel bol oddávna uctievaný aj z hľadiska rozjímania (meditácie) a modlitby. Na posvätné miesta chodili Slovania so zatajeným dychom podporujúcim vnímanie a otvárajúcim dušu. Staroslovenskí duchovní ovládali niektoré dychové duchovné postupy, podobne ako napríklad jogíni. V ľudových duchovných postupoch a čarovaní je častým úkonom fúknutie či dúchnutie.


So Vzduchom sa stretávame aj v našich povestiach, rozprávkach, baladách a piesňach. V nich je zosobnený tento živel v bytostiach ako: Vánok, Vetrík, Víchor, Smršť, Uragán, Pohvizd, Meluzína, Metelica, Oblačník, ježibaby, oblačné víly atď. Podľa ľudových piesní, v ktorých je vetrík neraz oslovený, aby zaniesol správu milému, sa môžeme domnievať, že živel Vzduch bol využívaný pri prenose myšlienok (žeby telepatia?).
Vzduch v ľudskej povahe predstavuje voľnosť, slobodu, pružnosť, nestálosť. Slovania sa nepoddali nadbytočným a nezvládnutým vplyvom tohto živlu. Bol však v našej kultúre zastúpený natoľko, aby sme boli voči cudzím vplyvom priateľský, no tento rozumný prístup sa prejavil tak, že sme nikdy nepopreli svoje korene, ako to robia niektoré štáty dnes, keď bezhlavo prijímajú nové vplyvy bez výberu a zároveň zavrhujú všetko staré (žeby sa to dialo v súčasnosti aj u nás?).
Vzduch sa odjakživa využíval v liečiteľstve. Múdri lekári hojne využívajú čistý vzduch aj v súčasnosti. Veľmi dobrým liečebným postupom sú dychové cvičenia, ktoré napomáhajú hromadeniu, prenosu a usmerneniu životnej sily.

- Šarmi -
10.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet