ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Finančná stránka otázky bývania

Finančná stránka otázky bývania

Finančná stránka otázky bývania

Otázka bývania je problém, ktorý rieši v súčasnosti naozaj veľmi veľa ľudí nie len v našom regióne. Poďme sa teda skúsiť na tento problém pozrieť z niekoľkých perspektív. Dnes si rozoberme problém financovania.


Vo všeobecnosti existujú v súčasných podmienkach 4 možnosti ako financovať nehnuteľnosť.
Ktorý z týchto spôsobov je najlepší? Myslím, že rôznych prepočtov a informácií bolo už napísaných požehnane. Nebudem teda prispievať ďalšími konkrétnymi podrobnosťami, percentami či rozsiahlymi výpočtami. Skúsme sa skôr zamyslieť nad zdrojmi týchto informácií. Okrem toho si myslím, že neexistuje univerzálna správna odpoveď, ktorá by mohla uspokojiť všetkých klientov naraz. Uveďme si teda stručnú charakteristiku jednotlivých možností.

Vlastné zdroje
Ide o najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob ako vyriešiť otázku bývania. Žiaľ je to veľmi zriedkavý úkaz, lebo nasporenie hotovosti v potrebnej výške trvá veľmi dlho. Okrem toho nie vždy je vhodné prefinancovať celú nehnuteľnosť z vlastných zdrojov. Napríklad peniaze, ktoré dostanete na obstaranie nehnuteľnosti ako takej sú väčšinou lacnejšie ako peniaze na zariadenie tejto nehnuteľnosti. Vlastné peniaze môžete zainvestovať a na kúpu nehnuteľnosti použiť cudzí kapitál ...

Hypotekárny úver
Tento spôsob je zaujímavý pre klienta vtedy, keď potrebuje peniaze ihneď a nemá veľa vlastných prostriedkov. Podmienkou je poskytnúť záložné právo na nehnuteľnosť v prospech banky. Čím je doba splácania dlhšia, tým sú peniaze drahšie a úrok zväčša nie je počas celej doby rovnaký. Garancia úroku závisí od doby, na ktorú je úroková miera fixovaná. Okrem toho každá banka skúma bonitu klienta – schopnosť splácať úver. Mladí žiadatelia majú možnosť získať štátnu podporu vo forme 2,5 % bonifikácie úrokovej sadzby. Táto podpora však nie je garantovaná po celú dobu splácania úveru.

Stavebné sporenie
Je to výhodné pre klienta, ktorý má záujem obstaranie nehnuteľnosti dlhodobo plánovať. Ponúka možnosť získať lacnejšie peniaze ako z hypotéky. Pri splnení podmienok má klient zmluvný nárok na finančné prostriedky pri garantovaných úrokových sadzbách. Stavebné sporenie umožňuje využiť štátnu prémiu v súčasnej výške 2 000,- Sk. Táto prémia však nie je garantovaná a rok od roka sa mení. Okrem toho za istých podmienok je možné získať úver bez skúmania bonity a bez poskytnutia záložného práva na nehnuteľnosť.

Štátny fond na rozvoj bývania
Určite jeden z najlacnejších spôsobov ako získať peniaze na nehnuteľnosť, opäť však treba spĺňať viacero podmienok. Klient môže čerpať maximálne 80 % z celkovej sumy a musí byť pripravený na zložitejší a pomalší proces pri vybavovaní. Vek žiadateľa nesmie presiahnuť 35 rokov a príjem žiadateľa nesmie byť väčší ako 3,5-násobok životného minima. Peniaze nie je možne získať na kúpu nehnuteľnosti, ktorá bola skolaudovaná pred viac ako 24 mesiacmi. Teda tento zdroj financovania je použiteľný len na novopostavené stavby. Aj v tomto prípade klient ručí nehnuteľnosťou.
- Ing. Lukáš Hubert -
13.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet