ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Kríž na Inovci

Kríž na Inovci

Tento kríž bol vinesený ľuďmi z obce Trenčianske Jastrabie 6.11.1993.


- Kajo -

Fotografia bola použitá v článkoch:


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet