ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


nová viceprimátorka

nová viceprimátorka

Fotografia dokumentujúca spokojnosť všetkých prítomných (viď. úsmev kontrolóra mesta)


- Šarmi -

Fotografia bola použitá v článkoch:


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet