ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


príhovor

príhovor

Príhovor odchádzajúceho zástupcu primátora a staronového člena mestskej rady.


- Šarmi -

Fotografia bola použitá v článkoch:


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet