ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Rodný dom prvej slovenskej herečky

Rodný dom prvej slovenskej herečky

Rodný dom Aničky Jurkovičovej sa nachádza na Komenského ulici v Novom Meste nad Váhom


- Šarmi -

Fotografia bola použitá v článkoch:


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet