Úvod >> Iné aktivity >> Darovanie krvi

Darovanie krvi

18.04.2002

Predseda Rady o. z. Genius loci je už niekoľko rokov pravidelným bezpríspevkovým darcom krvi a plazmy. Každé tri mesiace chodí do nemocnice v Trenc(íne na transfúzne oddelenie darovat( krv. Z jeho iniciatívy vznikla táto akcia. Ak máte záujem:

- každé tri mesiace objednáva darcov (vc(ítane seba) a ide s nimi na odber krvi

- pre prvodarcov poskytuje informácie, ktoré by mali vediet( pred tým, ako pojdu darovat( krv (vyšetrenia, životospráva a pod.)

- ak máte záujem, informujte sa na jednom z týchto kontaktov:

Tomáš Šarman
Považská 1
Nové Mesto nad Váhom
tel: 0915 736 876

Genius loci
Považská 1
Nové Mesto nad Váhom
e-mail: gl@region-nmnv.sk


Prvá výprava sa uskutoc(nila 18. 4. 2002 - úspešne ju absolvovali dvaja prvodarcovia


Druhá výprava sa uskutoc(nila 25. 7. 2002 - úspešne ju absolvovali piati prvodarcovia


Tretia výprava sa uskutoc(nila 24. 10. 2002 - absolvovali ju len traja c(lenovia združenia (prvodarca, ktorý išiel s nami, neprešiel zdravotnou prehliadkou - nevzdal to a o dva týždne sa z neho stal darca)


Štvrtá výprava sa uskutoc(nila 3. 2. 2003 - absolvovali ju len traja c(lenovia združenia (prvodarca ani jeden)


Piata výprava sa uskutoc(nila 19. 5. 2003 - absolvovali ju len traja c(lenovia združenia (Kde ste prvodarcovia?)


Šiesta výprava sa uskutoc(nila 23. 9. 2003 - úspešne ju absolvovali dvaja prvodarcovia a dvaja viacnásobní darcovia (nádejná prvodarkyn(a neprešla lekárskou prehliadkou)


Siedma výprava sa uskutoc(nila až 19. 1. 2004 - nakoniec len dvaja c(lenovia združenia (chabééé!!!)


Osma výprava je naplánovaná na obdobie okolo 19. 4. 2004 - záujemcovia hláste sa!!!


Ked( si chceli starí Slovania uctit( mr'tveho, pokvapkali ho svojou krvou. Uctime si my živých tým, že darujeme krv!