Úvod >> Iné aktivity

15.08.2005

Aktívne sa zapájanie do petícií


18.04.2002

Organizovanie "výprav" darcov krvi (so zameraním sa hlavne na prvodarcov)