Úvod >> Iné aktivity >> Aktívne sa zapájanie do petícií

Aktívne sa zapájanie do petícií

15.08.2005

pri týchto petíciách sme pomáhali zbierat( podpisy:


Petícia za vyhlásenie prvej súkromnej rezervácie "Vlc(ia"


Petícia za rozšírenie prírodnej rezervácie "Udava"


Petícia za vyhlásenie referenda o vstupe Slovenska do NATO


Petícia proti vojne v Iraku


Petic(ná kampan( za dekriminalizáciu držby marihuany