Genius loci

Považská 1
Nové Mesto nad Váhom
tel: (+421) 0915 736 876
e-mail: gl@pramen.info
web: www.geniusloci.pramen.info
Účet pre Sk: FIO Bank 2700344129/8330

Informácie potrebné pre darovanie 2% :

Údaje o prijímatelovi

Obchodné meno alebo názov

: Genius loci

Sídlo

: Považská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Právna forma

: občianske združenie

Identifikacné císlo prijímatela (ICO)

: 36129267