Úvod >> O nás

Znak (logo) občianskeho združenia Genius loci

Na tomto mieste Vám chceme predstaviť význam nášho znaku (máte ho na obrázku v texte).
Ako ste sa už mohli dočítať v kapitole "O nás", sme Slovania, ktorí sa rozhodli oprášiť svoje korene a sprostredkovať ďalej vedomosti o nich. Z toho sme vychádzali aj pri tvorbe nášho symbolu. Má vyjadrovať niečo hlbšie a zároveň má byť slovanský.
Kruh sme vybrali preto, lebo oblé, pravidelné tvary vyjadrujú uvoľnenie, pokoj a vyrovnanie. Návratom k slovanskému ponímaniu diania okolo nás, by sme mali dosiahnuť práve takúto harmóniu.
Kruh symbolizuje ochranu a v kombinácii z iným symbolom vyjadruje jednotu toho, čo daný symbol znamená. V tomto prípade je v strede kríž rozdeľujúci slnko a mesiac (ale o tom neskôr).
Tým, že tento symbol nemá začiatok a ani koniec, predstavuje nekonečnosť, dokonalosť a večnosť. Všetky javy v prírode sa dejú do kruhu. Vyrastáme z malého kruhovitého vajíčka chránení v maternici, a na svet prichádzame kruhovým otvorom. Podľa slovanského svetonázoru sa dokola vteľujeme (inkarnujeme).
Prichádzame na svet planéty, ktorá je kruhovitá. Naša Zem obieha okolo Slnka a keď spoznávame vesmír, zistíme, že jeho prvky sa pohybujú po oblých dráhach. Ak v živote nevytvárame kruhy (neuzatvárame ich), nevyriešený problém nás t(aží až dovtedy, kým z neho nie je dokonalý uzatvorený kruh.
Slnko a Mesiac sa stali symbolmi pre bdelosť a útlm. Tieto kruhovité nebeské telesá slúžili našim predkom ako prirodzený symbol, zobrazujúci vedomie a pomáhajúci ľudským bytostiam rozvinúť ich myslenie na inštinktívnej úrovni. Rituály spojené so Slnkom a Mesiacom nachádzame v legendách všetkých kultúr.
Tieto nebeské telesá môžeme chápať aj ako protiklady (slnko a mesiac = den( a noc), čiže je to akýsi náš jing-jang.
Sloveni uctievali, tak ako mnoho iných prírodných kultúr, rovnoramenný kríž. často bol tento kríž v kruhu. Takýto rovnoramenný kríž nazývame prakríž, lebo je to najpôvodnejšia podoba kríža.
Prakríž znamená aj skríženie dvoch protichodných síl, dvoch prvkov, dvoch podstát (mužskej a ženskej, zvislej a vodorovnej, a pod. Podobný význam má aj šikmý kríž v tvare X. Je v tom zvýraznený ochranný význam, kde majú obe úsečky rovnoprávnu polohu.
4 ramená kríža predstavujú 4 svetové strany (východ, západ, sever, juh), 4 živly (zem, voda, vzduch, oheň), 4 skupenstvá hmoty (tuhé, kvapalné, plynné a plazmatické), môže to nakoniec predstavovať aj 4 ľudské rasy (čierna, červená, žltá, biela) alebo 4 ...
Prakríž sa vyskytuje u budhistov, moslimov, v japonskej kultúre, na Sibíri, v Afrike aj u Indiánov (či už zo severu alebo juhu). Má podobný zmysel ako jing-jang. Na rozdiel od kresťanského kríža utrpenia, je náš rovnoramenný kríž znakom ladnosti, vyrovnanosti, zdravia, sily, dokonalosti a vesmírneho súladu.