ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Konferencia vo Viedni bez hmatateľných výsledkov

Konferencia vo Viedni bez hmatateľných výsledkov

Konferencia vo Viedni bez hmatateľných výsledkov

Snaha ukončiť medzinárodnú konferenciu o klimatických zmenách so stanovenými záväznými cieľmi sa nepodarila. Delegáti vo Viedni iba vyjadrili všeobecný záujem, aby priemyselné krajiny do roku 2020 znížili emisie skleníkových plynov o 25 až 40 percent v porovnaní s rokom 1990.


Predstavitelia účastníckych krajín Kjótskeho protokolu sa zhodli na tom, že bol položený vhodný základ pre stanovenie budúcich cieľov v boji proti globálnemu otepľovaniu. Týmto základom je správa Medzinárodného panela OSN pre klimatickú zmenu (IPCC).  
Konferencia vo Viedni bola jedným z prípravných podujatí pred klimatickým summitom OSN. Ten sa bude konať v decembri 2007 na indonézskom ostrove Bali. Má sa na ňom rokovať o nahradení Kjótskeho protokolu, ktorého platnosť vyprší v roku 2012. Do tohto roku sa hlavné priemyselné krajiny sveta zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov o 5 % v porovnaní so stavom v roku 1990.
Medzinárodný panel pre klimatickú zmenu (IPCC) oznámil, že priemerná svetová teplota narástla v uplynulom storočí o 0,74 stupňa Celzia. Ďalej varuje, že ak sa nepristúpi k radikálnym opatreniam, stúpne teplota v tomto storočí o ďalšie 3 %. Podľa odborníkov OSN panuje konsenzus, že globálne otepľovanie spôsobuje ľudská aktivita.

- redakcia -
03.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet